Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


Berlin Automaten-Postwertzeichen ATM I + II **


A 1860/61, ANK 20, 21, 22


A 1850/54, ANK 3H IIIa/5, karminrot


A 6-9 ND, 1904, **


A 1964, ANK 1189 I 4erBlock **
rechte obere Marke Plattenfehler - k. Wolke