Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1950, ANK 975 I **
Plattenfehler - Punkt zwischen "X.A"


A 1859, ANK 10 IIb, dunkelgelb+


A 1952, ANK 985 I
Plattenfehhler - Farbfleck bei "P"


A 1850/54, ANK 5M IIIb, blau, Briefstück


A 1863/64, ANK 30 - 34