Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1850/54, ANK 5H IIc Pl.3


A 1908/10, ANK 157 z K - senkrechter Dreierstreifen, **
unten Kehrdruck-Paar - Drehung um 180 Grad


A 1959, ANK 1076 I **
Plattenfehler - "I" in ÖSTERREICH kürzer


A 1953, ANK 1004 I **
Plattenfehler - Punkt im "S" (Feld 49)


A 1850/54, ANK 2H Ia2/1,
GRAU