Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1860/61, ANK 20a, rot, Briefstück


Bosnien Herzegowina 1900, ANK 16 Ay °
geripptes Papier


A 1850, ANK 4H Ia/1, graubraun
Deutlicher Bogenabklatsch vom Bogenrand!


A 1919, ANK 284 waagr. Paar **
extremer Trockendruck, Befund Soecknick


A 1859, ANK 10 IIa, hellgelb