Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1901, ANK 104 **, mit Lackstreifen


A 1908, ANK 156
60jähriges Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef


A 1850/54, ANK 1H III / 3, kadmiumgelb


A 1863/64, ANK 30 - 34


A 1850/54, ANK 5M IIIb, blau, kurzes Randstück rechts