Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1950, ANK 975 I **
Plattenfehler - Punkt zwischen "X.A"


A 1908/10, ANK 157 z K - senkrechter Dreierstreifen, **
unten Kehrdruck-Paar - Drehung um 180 Grad


A 1863/64, ANK 32a, rosa


LV 1850/54, ANK 4H I Pl.1, violettbraun, Pf.


A 1850, ANK 3H Ia2/1, karminrot
Deutlicher Maschinenabklatsch