Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1961, ANK 1126 **
Farbfleck links bei Feuerschale


A 1867, ANK 41 Ia, braun, grober Druck


A 1850/54, ANK 2H IIIa Pl.3 zweifache Gravur, schwarz, PF


A 1858, ANK 11 Ib (ay), schwarz, beide R verstümmelt


LV 1850/54, ANK 3M III, LR 7 mm